westduinlogo

HOME

ALG.INFO

METEO

WEERSITE

INFORMATIEF

GASTENBOEK

STRANDCRITERIA.

De Blauwe Vlag.
Deze vlag is een internationale milieu-onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens, die hieraan deelnemen, en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Het doel van dit blauwevlag programma is, om overheden te betrekken bij de zorg voor schoon water, natuur en milieu. Het voeren van deze blauwe vlag is als erkenning van de strandgemeente. Als toerist, is het als herkenning, van een schoon en goed strand....

blauwe vlag

Criteria voor de Blauwe Vlag.
Het zwemwater is van uitstekende kwaliteit, het strand wordt schoongehouden, op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken, het zwemwater is van uitstekende kwaliteit, reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig, en ter bescherming van het natuurlijk milieu van zowel zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd.

Wat is het Getij?

Het astronomisch getij is het regelmatig heen en weer gaan (rijzen en dalen) van het zeewater veroorzaakt door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water. Dat leidt tot hoogwater en laagwater. De periode van hoog naar laagwater wordt vallend water of afgaand tij genoemd, van laag- naar hoogwater noemt men rijzend water of opkomend tij. Het laagste waterpijl wordt eb genoemd en het hoogste vloed. De getijdebeweging in de Noordzee wordt veroorzaakt door twee getijdegolven. Spring-en Doodtij zijn bijzondere getijden, die ca.2 keer per maand voorkomen.Deze hebben een extra zeestijging of daling ten gevolge.(2/3 dagen na volle/en of nieuwe maan.)
Doordat de watermassa niet homogeen verdeeld is over de aarde, is het getij niet overal gelijk. Afhankelijk van de aanwezigheid van landmassa's, de waterdiepte, de vorm en de afmetingen van een waterlichaam treedt er een dubbeldaags getij op in Nederland. De werkelijke waterstand wordt daarnaast beïnvloed door weersomstandigheden zoals wind. De stijging of daling van de waterspiegel kunnen we zelf ervaren als we een hele poos op het harde strand zitten en de waterlijn in de gaten houden.
(Zie Hoog-Laagwater.)
Door deze getijbewegingen, mede door de heersende weersomstandigheden , aanwezigheid schepen kunnen stromingen op zee ontstaan,die speciaal bij het zwemmen optreden, die de veiligheid van ieder van U in gevaar kunnen brengen !

INFO-BORD (bovenaan opgang)

Gemeente Vlissingen,wenst U een aangenaam verblijf.
  1. Honden,mits aangelijnd,toegestaan.
  2. Luide muziek, niet toegestaan!
  3. Verboden voor paarden(15 Apr.-15 Sept.)
  4. Stuntvliegeren Verboden.(09.00-19.00)
  5. Open Vuur is niet toegestaan!
  6. Kitesurfen/Kiten verboden.
  7. Ter bescherming van natuur en zeewering,is het verboden de duinen te betreden,ook vanaf het strand.
  8. Zwemplaats:Waterkwaliteit en veiligheid,worden periodiek gecontroleerd.
  9. Zwemmen op eigen risico..!
Enige nuttige tips voor uw veiligheid.

Lees het Info-bord: Gemeente Vlissingen

Let op: welke strandopgang men neemt.
Noteer de Naam van het strandpaviljoen.
Informeer: over eventuele gevaren.
Ga niet te ver in zee.!
Wees altijd op je hoede en let op de waarschuwingen en vlaggen ( Zie hier)
Ga liever niet alleen zwemmen.!
Meld je af bij jouw bekenden.
Drijvende voorwerpen laten gaan.
Ga niet met een volle maag of
oververhit het water in.!
Niet te lang in het water blijven
en voorkom daardoor onderkoeling.
Bij warm weer: Drink voldoende.!
Terug vorige pagina.